Trang chủBetta fish

Betta copper

Betta fancy

Betta koi

Cá chọi

Mua bán trao đổi

Betta fish

Cá xiêm

Kỹ thuật nuôi cá betta

Thư viện cá Betta

Câu lạc bộ betta

Cá betta đoạt giải

Bán cá betta

Betta fish

Xem kết quả: / 8
Bình thường Tuyệt vời
Betta fish, betta fish care, beta fish, betta, betta splendens, siamese fighting fish, Betta fish are relatively hardy, but like any aquarium fish, they need to be taken care of. Discuss betta fish care here. Betta fish are often housed in betta fish bowls and small aquariums. Giving your betta the proper lighting, filtration and more can help your betta fish thrive. Betta fish can and do get sick. Discuss betta diseases and their cures, including medicines such as Melafix, Pimafix, BettaMax, etc., here. Get help for your sick betta.

betta fish
betta fish
betta fish
betta fish
betta fish
betta fish
betta fish
betta fish
betta fish
betta fish
betta fish
betta fish
© 2012 • Betta Splendens - Design by: Thế Giới Phẳng | guppyfish.biz