Trang chủThư viện cá Betta

Betta copper

Betta fancy

Betta koi

Cá chọi

Mua bán trao đổi

Betta fish

Cá xiêm

Kỹ thuật nuôi cá betta

Thư viện cá Betta

Câu lạc bộ betta

Cá betta đoạt giải

Bán cá betta

Cá betta thái

Xem kết quả: / 7
Bình thường Tuyệt vời
Cá betta thái, Các dạng Cá betta thái được định nghĩa dựa trên những đặc điểm về hình dáng, vây cũng như màu sắc được liệt kê chi tiết trong phần tiêu chuẩn ở dưới. Có hai dạng Cá betta thái là Cá betta thái truyền thống và Cá betta thái cảnh. Cả hai đều có thể tham gia dự thi ở nhóm thương mại và nhóm dành cho người mới. Chúng không chỉ được đánh giá dựa vào nguồn gốc mà còn vào mức độ phù hợp so với thể loại của mình.


Cá Betta thái, ca Betta thai
Cá Betta thái, ca Betta thai
Cá Betta thái, ca Betta thai
Cá Betta thái, ca Betta thai
Cá Betta thái, ca Betta thai
Cá Betta thái, ca Betta thai
Cá Betta thái, ca Betta thai
Cá Betta thái, ca Betta thai
Cá Betta thái, ca Betta thai
Cá Betta thái, ca Betta thai
Cá Betta thái, ca Betta thai
© 2012 • Betta Splendens - Design by: Thế Giới Phẳng | guppyfish.biz